RoHS – Certifikat

Vi intygar härmed, baserat på certifikat från våra fabriker, att följande produktserier;

DC-motorer, linjära ställdon, solenoider och motorstyrningar

från denna dag framåt, är monterade eller tillverkade på ett sätt som, om inte annat anges, uppfyller kraven i EU-direktiv 2011/65/ EU (RoHS II)